Lichtpuntjes in onze individuele samenleving

Daisy Baarda gaf in september 2020 een pakkende presentatie, over haar lichtjesproject in de Espelerlaan, voor de Lionsclub Noordoostpolder.

Voordat zij met haar man Ronald Baarda en hun 6 kinderen aan de Espelerlaan kwamen wonen, woonden ze in de Sterrenbuurt in Emmeloord. Met verschillende activiteiten brachten zij daar veel saamhorigheid in de buurt.

Eén keer woonachtig in de Espelerlaan kwam Daisy op het idee om alle bewoners mee te krijgen voor dit gezamenlijke project, iedereen moet meedoen anders heeft het geen effect. Het vergde enige voorbereiding om iedereen over de streep te krijgen voor de uiteindelijke realisatie. Dit heeft tot gevolg gehad dat er bij de bewoners een sociale snaar is geraakt. Eenzame buurtgenoten kwamen de deur uit, buren die elkaar alleen maar groeten stonden nu samen de lampjes op te hangen. Het inspireerde ook om straatevenementjes te organiseren, waar de buurt elkaar ontmoet.

Tijdens haar presentatie sprak Daisy de wens uit dat ze dit jaar haar lichtjesplan wilde uitbreiden met twee fairybells. De Lionsclub was onder de indruk van haar verhaal en samen met een anonieme sympathisant werd de bekostiging van deze lichtjesbomen aangeboden.

Dat Daisy niet alleen buurtgenoten inspireert, blijkt uit het feit dat nu vele straten in Emmeloord het voorbeeld volgen. Zij weet mensen om zich heen te enthousiasmeren en daarmee op sociaal-maatschappelijk gebied een ommekeer in onze individuele samenleving teweeg te brengen. Misschien voor de Gemeente en Carrefour aanleiding om eens met deze dame om de tafel te gaan.

Op de foto: Daisy Baarda en Johan Visser van de Lionsclub met de symbolische overdracht.

Foto: Jan van Faassen (Faassie)

 

09-12-2020