Lionsclub Lions Noordoostpolder bakken friet voor Stichting Leergeld Noordoostpolder

Lionsclub Noordoostpolder organiseerde op 2e Paasdag samen met Staatsbosbeheer de Buitendag in het Kuinderbos.

Ruim 4.000 volwassenen en kinderen genoten weer van alle activiteiten in het bos. Leden van Lionsclub Noordoostpolder bakten op deze dag met veel enthousiasme friet en hamburgers, waarvan de opbrengst bestemd is voor Stichting Leergeld.
Deze stichting zet zich in voor kinderen, waarvan ouders niet voldoende financiële middelen hebben, die mee willen doen aan (buiten)schoolse activiteiten waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Leergeld zorgt dat de (sport)club of school de bijdrage ontvangt zodat het kind net als andere kinderen uit de klas of groep mee kan doen om zich verder te ontwikkelen.
Afgelopen week werd door leden van Lionsclub Noordoostpolder een cheque van maar liefst € 2.600 overhandigd. Stichting Leergeld Noordoostpolder is erg blij met dit mooie bedrag omdat aan het einde van het schooljaar de schoolreisjes worden gehouden en deze bijdrage voor meerdere ouders niet (volledig) op te vangen is.
Zie voor nadere informatie http://www.leergeld.nl/locaties/noordoostpolder

Bij foto: Links en rechts: Leo Baars en Sandra Goedhart van Lionsclub Noordoostpolder overhandigen de cheque aan Marie-José Jacobs van Stichting Leergeld (midden).

02-06-2015