Lionsclub Noordoostpolder overhandigt cheque van € 1.500,- aan Toon Hermans Huis Emmeloord

Het Toon Hermans Huis Emmeloord heeft op 13 augustus 2019 uit handen van Arianne de Groene-Wondergem en Helga Brenninkmeijer van de Lionsclub Noordoostpolder een cheque ontvangen ter waarde van € 1.500,-. Bestuursleden Dieuwke Nauta en Marthe Rusius van het Toon Hermans Huis Emmeloord namen het bedrag dankbaar in ontvangst.

Het Toon Hermans Huis, inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, is financieel geheel afhankelijk van giften en donaties en is zeer dankbaar voor deze gulle gift.

25-08-2019