Jaarthema Lionsclub Noordoostpolder 2019-2020: ‘Zijn we er nu echt voor elkaar?‘

In het verlengde van het internationale Lionsmotto ‘We Serve’ hebben we voor het Lionsjaar 2019-2020 gekozen voor het jaarthema: “Zijn we er nu echt voor elkaar?’.

Naast het inzamelen en schenken van geld aan goede doelen, willen we komend Lionsjaar meer activiteiten met elkaar gaan doen.  Deze activiteiten richten zich op anderen in onze samenleving, mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. In deze tijd waar we met elkaar voor steeds grotere maatschappelijke opgaven staan, zijn er steeds meer mensen in onze omgeving die een ‘steuntje in de rug’ goed kunnen gebruiken.

Lionisme betekent: met plezier met elkaar aan de slag voor het goede doel. Door middel van fundraising en ‘handen uit de mouwen’. In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap immers op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap.

Ook binnen onze Lionsclub Noordoostpolder willen wij dit Lionisme uitdragen waarbij wij ons de vraag stellen “Zijn we er nu echt voor elkaar?”. Elk Lionslid komt een keer in de situatie dat hij of zij ‘tegenwind’ heeft, wat extra aandacht of een ‘steuntje in de rug’ van mede-Lionsleden goed kan gebruiken. Hierbij is écht aandacht geven aan elkaar én er voor elkaar zijn van belang. Maar ook als we geen ‘tegenwind’ ervaren is een beetje extra aandacht schenken aan elkaar heel waardevol.

Omdat de Lionsclub Noordoostpolder begin 2020 55 jaar bestaat gaan we ter gelegenheid hiervan een fundraisingactiviteit organiseren voor meerdere goede doelen.

Kortom een inspirerend jaarthema voor onze club, waarbij we ieders inbreng zullen vragen tijdens onze bijeenkomsten en activiteiten.

Samen maken we onze Lionsclub, samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi Lionsjaar waarin wij er voor elkaar willen, kunnen en hopelijk zullen zijn!

Helga Brenninkmeijer, president                                                    Arianne de Groene Wondergem,  secretaris

I