Jaarthema Lionsclub Noordoostpolder 2018-2019: ‘In de versnelling (maar ook in de vertraging)’

Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt. In ‘Verandering van tijdperk’ beschrijft Jan Rotmans het beeld van Nederland in transitie. Rode draad is dat alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum naderen, omdat de mens niet langer centraal staat. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste samenleving en economie.

We zien op allerlei gebieden dat alles in de versnelling gaat.

Alle huizen moeten van het gas af, nu de gaskraan dicht gaat in Groningen. Huizen worden energieneutraal gebouwd. De gemeente en de overheid hebben hun ambities hiervoor uitgesproken

Klimaatverandering is niet meer iets van de Noordpool, ver weg van ons. De opwarming van de aarde zal volgende recente onderzoeken tegen 2040 anderhalve graad hoger zijn. Het verlangen naar een Elfstedentocht in Friesland zal steeds minder kans hebben om werkelijkheid te worden.

In de bedrijven en in de landbouw worden robots en drones ingezet voor nog effectievere bedrijfsvoering. We gaan dit jaar bezoeken brengen bij innovatieve bedrijven in de polder en op Urk.

In de zorg worden steeds meer digitale middelen ingezet om hulp te bieden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De commercie via internet is niet meer te stoppen. Om te kunnen overleven hebben de meeste winkels inmiddels ook al webshops. We zullen een voorbeeld zien van een onderneming die klein begonnen is en nu een miljoenenomzet heeft.

In het onderwijs vinden veel innovaties plaats om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de toekomst, de buitenwereld wordt betrokken bij het onderwijs in de scholen.

Als tegenhanger van de versnelling komt ook de vertraging aan bod. Want in een versnelde wereld is het belangrijk om soms pas op de plaats te maken. Tijd voor levensverhalen en voor diepgang met elkaar, de huiskameravond blijft in het programma.

We gaan met elkaar de dialoog aan over de zingeving van deze versnelling. Ik wil graag als president jullie kennis en wijsheid, jong en ouder, prikkelen en de ruimte geven om deze dialoog te kunnen voeren.

De verbinding moet blijven tussen de versnelling en de vertraging, tussen de oudere en de jongere leden, belangstelling en interesse voor elkaar is een belangrijk onderdeel van ons lidmaatschap van de Lions. Wie kan nog een week zonder mail en smartphone? Hoe blijf je de balans vinden in je leven en de omgang met elkaar?

Natuurlijk staat “We Serve” hoog in het vaandel van onze club. Niet iedereen kan mee met de versnelling, daar horen we als Lionsclub oog voor te hebben.

Kortom een inspirerend thema voor onze club, waarbij ik jullie inbreng zal vragen tijdens onze bijeenkomsten. Samen maken we onze club, samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi jaar.

Samen in de versnelling, maar ook in de vertraging !

Anne Leijenaar, president                                              Peter Ton, secretaris

 

 

I