Jaarthema Lionsclub Noordoostpolder 2022-2023: ‘Feeding the world‘

Alweer een Lionsjaar voorbij. Het thema “verbinding” van Sandra was perfect getimed. Na twee jaren met grote beperkingen wegens COVID mochten we in de loop van het jaar weer fysieke bijeenkomsten organiseren, elkaar weer live ontmoeten. Het jaarthema sloot daar perfect op aan. Ook mijn jaarthema staat midden in de actualiteit.

Feeding the world; vergeef me het Engels, ik gebruik het bewust. Mensen die me kennen weten dat ik de wereld als mijn werkgebied zie, een groot voorstander ben van vrij verkeer van mensen en goederen. In mijn wereld bepalen gemeenschappelijke waarden de grenzen en het kompas dat ik volg is vooral een moreel kompas.

Ja, natuurlijk, jullie vermoeden bevestig ik. Geboren en getogen in Wieringermeer, gestudeerd in Dronten en al 32 jaar woonachtig in Noordoostpolder: uiteraard neem ik jullie komend Lionsjaar mee op reis en hebben we het over voedsel en de agrarische wereld die dat voedsel beschikbaar maakt. We gaan mooie bedrijven bezoeken die een rol spelen in die wereldwijde voedselvoorziening, in Noordoostpolder en ook daarbuiten. Maar we gaan ook een laagje dieper: er is ruimte voor de morele, filosofische discussie; is het beschikken over voedsel een fundamenteel recht van de mens? En wat te denken van de vraag of voedselbeschikbaarheid voor de wereld ten koste mag gaan van andere belangrijke waarden zoals veiligheid, zorg om onze planeet en ruimte om te wonen en leven.

“Feeding the world”. Dit thema is heel actueel. “Global village” staat onder grote druk. Wereldleiders als Poetin, Trump en Xi Jinping werkten en werken nog steeds bewust aan een wereld waarin het “eigen volk” op de eerste plaats komt. Wij in ons piepkleine landje zien het allemaal gebeuren en proberen er op te reageren, wetend dat we één van de grootste exporteurs zijn van voedsel.

We zoeken niet alleen de diepte op van “feeding the world”, maar gaan ook de breedte in. We kennen vele definities van voeding. Het begrip “voedsel voor de geest” is daarvan een voorbeeld, en wat dacht u van “We serve”!  U voelt het al, er passen veel activiteiten en onderwerpen onder dit jaarthema.

Parallel aan het jaarthema zal er komend jaar veel aandacht zijn voor de continuïteit van onze club. Dat is nodig want het ledenaantal loopt achteruit. Aanwas van nieuwe leden is heel hard nodig. Dit vraagt een structurele aanpak over de jaren heen. Vandaar dat ik het initiatief zal nemen voor een méérjarenplan nieuwe leden.

Kortom, een thema waar van alles in zit. Uiteraard komen vele vaste rituelen terug, we hechten er aan dus blijven ze! Ik vraag actieve participatie van alle leden. Lidmaatschap dwingt tot niets, maar het is niet vrijblijvend. Wie we zijn dienen we zelf vorm te geven. De president is de roerganger voor één jaar, en we weten dat de jaren voorbij vliegen. Samen met mijn trouwe penningmeester Nardie, secretaris Mark en vice president Peter wil ik er samen met jullie allemaal een fijn en inspirerend jaar van maken!

Peter Ton, president
Mark Hilderink, secretaris